Finanční páka - příklad

Jak pracuje
finanční páka
Žádná
páka
Hodnota
páky 1:1
Vysoká
páka 1:2
Velmi vysoká
páka 1:3
    1 2 3 4
    CZK
Kapitálová struktura          
Investiovaný kapitál  
Úvěr ( cizí zdroje)   -
Celkový kapitál   
   
Příjmy          
Provozní zisk  
Úroky z úvěru % -
Příjem před zdaněním
(EBT)
Daň ze zisku %
Čistý zisk
Výnosnost investovaného
kapitálu %
Výše provozního zisku
vzhledem k úrokům
N/A 
           
Po zadání hodnot spočítá hodnoty finanční páky.
Vymaže celou tabulku.
Příklad s kladným působením finanční páky.
Příklad, kdy finanční páka působí proti nám.
Hodnoty v bílých polích lze měnit